Selecteer een pagina

Veilig Verkeer Nederland en Interpolis organiseren een verkeerstraining met een virtual reality bril om het aantal jonge verkeersslachtoffers in Nederland terug te dringen. Het experiment onder 600 basisschoolleerlingen begon vorige week.

Unieke verkeerstraining

Op scholen in Amsterdam, Nijmegen, Bladel en Mierlo zal een speciale training met een VR-bril worden georganiseerd. Dit is behoorlijk uniek in de wereld. Het is een app die gedownload kan worden op de smartphone. Deze kan vervolgens in een smartphonehouder worden geplaatst.

VR-reality bril in het verkeer

Voor de verkeerstraining moeten de basischoolkinderen met een virtual reality bril op hun gezicht rondlopen of fietsen. Ze zien daarbij een route van 1.5 kilometer rond hun school in 3D. Er doen zich allerlei situaties in het verkeer voor waar de kinderen op moeten anticiperen. Op dit moment vallen er namelijk teveel jonge verkeersslachtoffertjes. Ongeveer 20 procent van de verkeersslachtoffers zijn kinderen tussen de 0 en 14 jaar. Een aanzienlijk deel van de ongelukken vindt plaats op de route van- en naar school.

Met verkeerssituaties omgaan

De VR-training is er op gericht om kinderen beter met bepaalde verkeerssituaties te laten omgaan. Wanneer moeten ze bijvoorbeeld een auto laten voorgaan? Uiteindelijk zal de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) de resultaten van het experiment analyseren. Op basis daarvan concludeert men of deze VR verkeerstraining daadwerkelijk helpt. Is het antwoord bevestigend, dan zal deze training misschien op meer scholen worden geïntroduceerd.